Saturday, 3 March 2012

Rancangan mengajar (sub tema "cuaca")
RANCANGAN MENGAJAR
Nama kelas                  : Tadika Seri Intelek

Bilangan murid           :      / 21 Orang 

Umur                           :  6 Tahun

Minggu & hari             :  Minggu 13 & Hari selasa

Tarikh                          : 27 mac 2012

Cadangan masa           : 60 minit (9.00 pagi – 10.00 pagi)

Tema                           : Cuaca             
       
Tunjang utama            : Tunjang Sains Dan Teknologi (Awal Sains)

Tunjang disepadakan  : Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia (BM)

                                    : Tunjang Perkembangan Fizikal Dan Estetika (Krativiti)Standard pembelajaran utama :
i) (ST 5.12) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (contoh : awan pada hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari hendak hujan.

Standard pembelajaran yang disepadukan :
i) (BM 3.4.3) Membina dan menbunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (contoh : ba).

ii) (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

iii) (KTI 1.15) Mewarna gambar dalam ruang tertentu.

Objektif pembelajaran : Di akhir pengajaran, murid boleh :
i) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza.

ii) Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal.

iii) Menyanyikan lagu tanya sama pokok dengan iringan muzik dengan baik.

v) Mewarnakan gambar bentuk awan dengan baik.

Pengetahuan sedia ada : Murid sedah mengetahui nama cuaca.

Penerapan nilai : Tekun dan bersungguh-sungguh.

Alat bantu mengajar (ABM) :  Kad gambar Bentuk dan warna awan mengikut cuaca dan carta
                                                  Lirik lagu.
KBKK :  Menjana idea


LANGKAH
MASA
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Set
Induksi
(5 minit)

- Guru masuk ke dalam kelas sambil membawa kad gambar bentuk dan warna awan mengikut cuaca, didalam sebuah beg.


- Guru menyoal murid apa yang ada didalam beg yang dibawa oleh nya?

- Murid tertanya-tanya apa yang dibawa oleh guru didalam beg tersebut.- Murid menjawab soalan yang di tanya oleh guru dengan pelbagai jawapan.


ABM : Kad gambar bentuk dan warna awan mengikut cuaca.


Objektif : -


Nilai :  Bersungguh-sungguh

KBKK :  Menjana idea


Langkah
1
(15 minit)
.
- Guru menunjukkan kad gambar yang dibawanya kepada murid dan menerangkan kepada murid mengenai cuaca mengikut gambar yang ditunjukkan.

- Guru meminta murid untuk melihat di luar dan menyatakan bentuk awan di luar dan guru meminta murid untuk menceritakan kepada guru cuaca apa ?

- Murid melihat apa yang di tunjukkan oleh guru dan mendengar peneragan yang diberi oleh guru dengan penuh perhatian.- Murid melihat kearah luar dan murid menceritakan kepada guru cuaca apa diluar itu dengan bersungguh-sungguh.

ABM : Kad gambar bentu dan warna awan.

Objektif : (i)

Nilai : Tekun

KBKK : Menjana ideaLangkah
2
(22 minit)


 - Guru membuka persembahan slaid gambar mengenai cuaca beserta ejaan. (contoh : hujan, panas, berangin, dan mendung).


- Guru meminta murid untuk mengeja bersama-sama dengan guru.

- Guru menanpal carta lirik lagu di papan putih.


- Guru meminta murid untuk berdiri dan menyanyikan lagu tanya sama pokok mengikut iringan muzik.


 - Murid melihat apa yang dilakukan oleh guru dengan penuh perhatian,
- Murid mengeja bersama-sama dengan guru dengan bersungguh-sungguh.

 - Murid melihat apa yang dibuat oleh guru dengan penuh tanda tanya.

- Murid berdiri dan menyanyikan lagu tanya sama pokok mengikut iringan muzik dengan bersungguh-sungguh.

ABM : Laptop & carta lirik lagu

Objektif : (ii) & (iii)Nilai :  Bersungguh-sungguh

KBKK : Menjana idea


Langkah
3
(10 minit)

- Guru memberi kertas kerja kepada murid. (contoh : menggunting gambar-gambar bentuk awan kemudian tambal gambar tersebut di atas kertas tang telah disediakan kotak mengikut nama yang telah di tetapkan dan menulis semula perkataan tersebut.


 - Murid membuat lembaran kerja yang diberi oleh guru dengan bersunggu-sungguh.

ABM :  Lembaran kerja
Objektif  : (v)
Nilai : Bersungguh-sungguh
KBKK :  Menjana idea


Penutup
 (8 minit)


- Guru membuat rumusan tentang apa yang telah diajarnya pada hari ini.

- Guru bertanya kepada murid mengenai apa yang dipelajari pada hari ini.

- Guru meminta murid untuk menyanyikan semula lagu tanya sama pokok.
 .
- Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru dengan tekun.


- Murid menjawab soalan guru mengenai apa yang dipelajari pada hari ini dengan bersemangat.

- Murid menyanyikan semuala lagu tanya sama pokok dengan bersungguh-sungguh.


ABM :  -

Objektif :   (iii)

Nilai :  
Bersungguh-sungguh


KBKK :  Menjana idea
Impak : Seramai 19/21 orang murid mencapai objektif. dua orang lagi murid tidak dapat mencapai objektif ini disebabkan oleh pelajar tersebut mempunyai masalah untuk mengguasai sesuatu perkara.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


LAMPIRAN 


" Penggunaan persembahan slaid dalam rancangan mengajar "
:)
Lembaran kerja bagi umur 4 tahun : warnakan gambar bentuk-bentuk awan.


Lembaran kerja bagi umur 5 tahun : Gunting gambar bentuk awan kemudian tambal didalm kotak 
mengikut cuaca yang sebenar.
                                       

Tampal gambar mengikut kotak yang sesuai den tulis semula  perkataan tersebut.


Cuaca hujan      

____________


Cuaca mendung  

_____________

Cuaca panas      

____________
Cuaca berangin    

_____________
No comments:

Post a Comment